Contact

Head Office

K-3, Ankur Park 1, Maharshinagar, Near Shivshankar Sabhagruh, Pune 411 037.

Branch

Janani Classroom, Next to Sadguru Lab, Opp. Swaminathan Hospital, Pimpri, Near Railway Station, Pune – 411 017.

Branch

Bedekar Hospital, Shivashakti Building, Naupada, M Karve Rd, Ghantali, Thane, Maharashtra 400602

+91 73 501 23456 (Whatsapp only)There are no products